Digitální automatizace
pro vědomé řízení

Proč jsou některé firmy ve stejných oborech úspěšnější, než jiné?

Znají způsob, jak zvýšit efektivitu firemních procesů.

Provedeme váš podnik procesem digitální transformace

Digitální automatizace patří k časově i finančně náročným projektům. Pro rychle rostoucí, efektivní a důvěryhodnou firmu je však naprostou nezbytností. Digitalizace a optimalizace procesů přináší nejen úsporu nákladů a efektivnější využití zdrojů, ale přímo zvyšuje přidanou hodnotu zisku na zaměstnance. Digitální automatizace přináší provázání systémů, reálnou interakci mezi nimi, dobré plánování a plynulou výrobu – od částečné automatizace až po plnou robotizaci.

Díky schopnosti dobře plánovat, efektivně prodávat a rychle reagovat se zvyšuje i kredibilita firmy na trhu.

Zrychlení procesů

Digitalizace automatizuje vzájemně provázané činností.  Tím zjednodušuje a zrychluje řadu firemních procesů. Vstupní analýza také pomáhá odhalovat procesní chyby a eliminuje procesy, které jsou zbytečné.

vědomá manažerská rozhodnutí

Kompletní a přehledné manažerské reporty vycházející z reálného prostředí. Precizní analýza dat umožňuje zrychlit, zpřesnit a ověřit rozhodnutí vedoucích pracovníků. Současně zvyšuje flexibilitu při zavádění změn a umožňuje vědomou práci na zlepšení výsledků.
/

Plynulá a efektivní výroba

Jasné nastavení procesů, reporting v reálném čase, sledování ukazatelů zásob, nákladů, výrobních kapacit atp., průběžné vyhodnocování efektivity.

Bezpečnost dat i know how

Digitální stopa umožňuje sledovat, s kterými nástroji a informacemi zaměstnanci pracují, jak s nimi nakládají a jaké změny dělají. V rámci vyšší bezpečnosti dat jsou možná různá omezení přístupů i hardwarových funkcí.
o

Strukturalizace dokumentů a dat

Elektronická správa dokumentů a spisová služba. Automatizace životního cyklu dokumentů. Snadná dohledatelnost podnikových informací a dokumentů, dostupný přehled o projektech i zaměstnancích odpovídajících za konkrétní oblast či projekt.

Efektivní využití finančních i lidských zdrojů

Přehled nákladů i výnosů a jejich vzájemné provázanosti až na úroveň jednotlivých pozic ve společnosti. Efektivnější plánování, rozdělení a řízení lidských zdrojů.
g

Spolehlivé a stabilní prostředí

Používané systémy jsou jednoduché, snadno ovladatelné, standardizované pro uživatele a dlouhodobě udržitelné.
Z

Sebevědomý a důvěryhodný obchod

Díky komplexním a aktuálním informacím lze snadno plánovat a řídit obchodní činnost organizace, definovat cenovou politiku a úspěšně plnit stanovené cíle.

Spojení 144 systémů snížilo mzdové náklady na třetinu.

Kritická infrastruktura vyžaduje nejvyšší zabezpečení.

Doklady čte umělá inteligence.

Přidaná hodnota na hodinu práce z 200 Kč na 400Kč za 2 roky.

Od kontaktu přes objednávku a výrobu až po doručení bez jediného papíru.

Jak probíhá realizace projektů?

3
Diagnostika
  • Prvním krokem každého projektu je vstupní diagnostika, při které určujeme náročnost a cenu analýzy a mapujeme konkrétní cíle projektu
3
Analýza
  • Návrhu digitální automatizace ve firmě předchází důkladná analýza stávajícího stavu, jednotlivých procesů, jejich návaznosti a v neposlední řadě i používaného softwaru a propojení jednotlivých aplikací
3
Návrh
  • Po zmapování stávajícího stavu a potřeb firmy navrhneme řešení přesně na míru vašim potřebám a vytvoříme první prototypový model
3
Vývoj
  • Na základě návrhu vytvoříme potřebná propojení mezi jednotlivými aplikacemi tak, aby spolu bezproblémově komunikovaly a umožňovaly hladký tok dat
3
Pilotní provoz
  • Před nasazením našeho řešení do ostrého provozu provádíme pečlivé testování pro opravu případných chyb a adaptaci na reálný provoz
3
Ostrý provoz
  • Otestované a odladěné řešení nasadíme do ostrého provozu. I v této fázi nadále sledujeme, zda vše funguje správně a bez problémů – jak na straně systému, tak na straně uživatelů
3
Servis a rozvoj
  • Nasazením produktu ve vaší firmě naše spolupráce nekončí. Samozřejmostí je zaškolení uživatelů i návazná péče. Jsme vám k dispozici, kdykoliv se vaše potřeby změní

SPOLUPRACUJÍ S NÁMI

... a řada dalších

Politika bezpečnosti informací

Naší snahou je zabezpečit kontinuitu podnikatelské činnosti, minimalizovat případné škody, předcházet bezpečnostním incidentům a deklarovat našim zákazníkům , obchodním partnerům, společníkům, zaměstnancům a široké veřejnosti schopnost společnosti efektivně ochránit informace a majetek vlastněný i svěřený v souladu s relevantními závazky, právními normami a dalšími specifickými požadavky. Za účelem prosazované této politiky je ve společnosti zavedený udržitelný systém řízení informací bezpečnosti podle ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017 a ISO/IEC 27018 jako neoddělitelná součást řízení společnosti a systém opatření zajišťujících připravenost společnosti plnit požadavky zákazníků v oblasti ochrany nám svěřených aktiv.

Více o naší politice bezpečnosti se dozvíte ZDE

ISO certifikáty si můžete zobrazit ZDE

 

We will contact you

Do you need to discuss your intention with an expert? Find out if the given service is suitable for your company or get answers to questions or a price quote?

Contact us:

telephone: +420 602 779 893
e-mail: contact@altairsolutions.cz

 

3 + 7 =

Call Now Button