Další služby

Specializujeme se na komplexní řešení, ale jsme vám k dispozici i pro dílčí úkony.

Reporting

Manažerský reporting a další systémy pro aktuální přehled či komparaci výkonových, výrobních, finančních a jiných podobných dat jsou nedílnou součástí procesu přesného a rychlého rozhodování manažerů každého podniku.

Společnost ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. dokáže nad systémy značky Microsoft vytvářet nespočet vazeb, grafických přehledů a podmíněných akcí, pro specifické potřeby svých partnerů.

Webové technologie

Webový vývoj společnosti ALTAIR SOLUTIONS. je relativně širokou oblastí působení firmy, neboť jsou webové služby zpravidla součástí každé zakázky, která je a byla jejím prostřednictvím realizována.

To se samozřejmě týká jak samostatných webových řešení pro významné klienty ze státního i soukromého sektoru, tak řešení, kdy je webová služba součástí většího celku a slouží jako backend pro jiné aplikace, middleware či je jinou nezbytnou součástí portálů pro fyzickou komunikaci mezi systémem a lidmi.

Databázové technologie

Práce s databázovými systémy, je-li požadavkem na výsledek možnost dalšího reálného využití archivovaných dat a procesů, je z pohledu ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. především jejich provázání a vzájemná synchronizace.

Takové systémy jsou následně plně připraveny k zapojení do procesu digitalizace podniků a organizací ve smyslu automatizace provozu či připravenosti k širokým možnostem manažerského reportingu.

DMS

Dokument management systém je v podání společnosti ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. samostatnou disciplínou, využívanou aktuálně především zákazníky z řad státních a polostátních institucí či partnerů disponujících rozsáhlými strukturami podřízenými závazným metodikám schvalovacích či jiných procesů ať již dle současných zákonných norem či dlouhodobě nastavených vnitropodnikových předpisů.

Systémy práce s dokumenty, které ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. produkuje, se vyznačují vysokou mírou automatizace na digitální úrovni díky silnému tlaku na integraci uvnitř i vně systému.

Integrace

Typicky jednou z opomíjenějších, ale pravděpodobně zároveň nejdůležitějších schopností společnosti ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. je schopnost vytvářet middleware mezi různými systémy a databázemi.

Byť jde o na první pohled standardně vyvíjené a užívané technologie, je velký rozdíl mezi jednoduchou programovou api a skutečným databázovým mostem pro agregaci a transformaci dat.

Finance

Velmi zajímavou oblastí působení společnosti ALTAIR SOLUTIONS s.r.o.  je schopnosti auditovat, integrovat a navrhovat samostatné systémy pro řízení finančních toků firem a společností.

Mezi reference firmy patří jak kompletně vyvinuté účetní a daňové systémy, tak i vývoj mobilních EET pokladen či řešení uživatelských prostředí pro jiné fakturační aplikace.

Velkou devizou společnosti Altair Software s.r.o. v rámci této oblasti jsou vlastní certifikovaní daňoví poradci, kteří se na vývoji těchto systémů podílejí a zajišťují praktickou i legislativní správnost nastavení funkcí i uživatelského prostředí systému.

 

Spojení 144 systémů snížilo mzdové náklady na třetinu.

 

 

Kritická infrastruktura vyžaduje nejvyšší zabezpečení.

 

 

Doklady čte umělá inteligence.

 

 

Přidaná hodnota na hodinu práce z 200 Kč na 400Kč za 2 roky.

 

 

Od kontaktu přes objednávku a výrobu až po doručení bez jediného papíru.

 

Reporting

Manažerský reporting a další systémy pro aktuální přehled či komparaci výkonových, výrobních, finančních a jiných podobných dat jsou nedílnou součástí procesu přesného a rychlého rozhodování manažerů každého podniku.

Společnost ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. dokáže nad systémy značky Microsoft vytvářet nespočet vazeb, grafických přehledů a podmíněných akcí, pro specifické potřeby svých partnerů.

Výsledné systémy umí synchronizovat a projektovat i data rozličných zdrojů mimo platformu Microsoft (účetní systémy, CRM, ERP, webové služby, cizí databáze) tak, že lze při manažerském rozhodování vycházet ze skutečného aktuálního i historického stavu organizace jako celku, aniž by bylo nutné zpracovávat časově i finančně náročné audity.

Reporting je postaven na technologii:

 • Power BI
  – Certifikovaní specialisté
  – Gold Partner: Data platform – Big Data option

webové technologie

Webový vývoj společnosti ALTAIR SOLUTIONS je relativně širokou oblastí působení firmy, neboť jsou webové služby zpravidla součástí každé zakázky, která je a byla jejím prostřednictvím realizována.

To se samozřejmě týká jak samostatných webových řešení pro významné klienty ze státního i soukromého sektoru, tak řešení, kdy je webová služba součástí většího celku a slouží jako backend pro jiné aplikace, middleware či je jinou nezbytnou součástí portálů pro fyzickou komunikaci mezi systémem a lidmi.

Zajímavou zkušeností z oblasti vývoje webových technologií je např. řešení frontend i backend globálního portálu pro obchodování s chemickými látkami na principu burzy.

Specialisté Altair Solutions s.r.o. ovládají technologie:

 • ASP.NET
 • JAVA EE
 • PHP
 • Angular
 • React
 • Node.js
 • HTML5, CSS
 • Javascript
 • Azure apps
 • Relay services
 • Soap
 • REST API

databázové technologie

Práce s databázovými systémy, je-li požadavkem na výsledek možnost dalšího reálného využití archivovaných dat a procesů, je z pohledu ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. především jejich provázání a vzájemná synchronizace.

Takové systémy jsou následně plně připraveny k zapojení do procesu digitalizace podniků a organizací ve smyslu automatizace provozu či připravenosti k širokým možnostem manažerského reportingu.

Specialisté společnosti ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. dokážou složité databázové struktury tímto způsobem a s vizí budoucího rozvoje nejen od začátku prakticky navrhnout a implementovat, ale též převzít a optimalizovat komplikované databáze třetích stran, včetně možnosti vytěžit archivovaná data a provést jejich migraci na nové platformy.

Specialisté Altair Solutions s.r.o. ovládají technologie:

 • Oracle
 • Microsoft SQL Server
 • MySQL
 • MariaDB
 • AzureDB
 • LotusNotes
 • FoxPro
 • MS Access
 • PostgreSQL

dms

Dokument management systém je v podání společnosti ALTAIR SOLUTIONS samostatnou disciplínou, využívanou aktuálně především zákazníky z řad státních a polostátních institucí či partnerů disponujících rozsáhlými strukturami podřízenými závazným metodikám schvalovacích či jiných procesů ať již dle současných zákonných norem či dlouhodobě nastavených vnitropodnikových předpisů.

Systémy práce s dokumenty, které ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. produkuje, se vyznačují vysokou mírou automatizace na digitální úrovni díky silnému tlaku na integraci uvnitř i vně systému, mají nejvyšší dostupnou úroveň zabezpečení jak z pohledu šifrování dat, tak kontroly přístupů a práce s dokumenty, včetně archivace kompletní historie každého dokumentu, to vše přístupné z uživatelsky nenáročného prostředí pro všechny úrovně přístupu a se schopností pojmout téměř neomezené množství dat.

DMS řešení od Altair Solutions s.r.o. jsou postavena na technologii:

 • SharePoint

integrace

Typicky jednou z opomíjenějších, ale pravděpodobně zároveň nejdůležitějších schopností společnosti ALTAIR SOLUTIONS je schopnost vytvářet middleware mezi různými systémy a databázemi.

Byť jde o na první pohled standardně vyvíjené a užívané technologie, je velký rozdíl mezi jednoduchou programovou api a skutečným databázovým mostem pro agregaci a transformaci dat, disponujícím dostatečnou mírou zabezpečení a šifrování, komunikujícím se zcela nesourodými databázovými systémy uvnitř i vně prostředí klienta, schopným automatizovaného auditování dat či struktury podmíněných akcí nad specifickými procesy a připraveného na mnohaúrovňový manažerský reporting.

To vše jako součást širší digitalizace organizačních procesů v rámci on-premise nebo cloudového řešení od ALTAIR SOLUTIONS.

Specialisté Altair Solutions s.r.o. využívají technologie:

 • BizTalk Server
 • Logic Apps
 • Azure Data Warehouse
 • Azure Data Factory
 • Microsoft Flow
 • AnyPoint
 • Scribe

finance

Velmi zajímavou oblastí působení  společnosti ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. je schopnosti auditovat, integrovat a navrhovat samostatné systémy pro řízení finančních toků firem a společností.

Mezi reference firmy patří jak kompletně vyvinuté účetní a daňové systémy, tak i vývoj mobilních EET pokladen či řešení uživatelských prostředí pro jiné fakturační aplikace.

Velkou devizou společnosti ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. v rámci této oblasti jsou vlastní certifikovaní daňoví poradci, kteří se na vývoji těchto systémů podílejí a zajišťují praktickou i legislativní správnost nastavení funkcí i uživatelského prostředí systému.

Investor tedy dostane do rukou produkt, který je ihned připraven na splnění zákonných certifikací a reálné spuštění v ostrém provozu.

Spojení oborů a technologií od Altair Solutions s.r.o.

 • MS Dynamics 365 For Finance and Operations

Finanční audity:

 • Daňoví poradci
 • Finanční konzulnanti
 • Certifikovaní účetní

We will contact you

Do you need to discuss your intention with an expert? Find out if the given service is suitable for your company or get answers to questions or a price quote?

Contact us:

telephone: +420 602 779 893
e-mail: contact@altairsolutions.cz

 

1 + 6 =

Call Now Button