AUTOMATICKÉ VYTĚŽOVÁNÍ DOKUMENTŮ

Systém automatizuje převod dokumentů do strojově čitelného formátu

Extrémně vysoká rychlost zpracování velkého množství dokumentů

s úspěšností 99,7%

Faktury (převod na ISDOC)

Objednávky, Dodací listy

Interní dokumenty, Reklamace

Podporuje integraci se systémy třetích stran

Akceptuje různé zdroje a kvalitu vstupních dat

– Vysokokapacitní scannery

– Dokumentová úložiště

– Cloudové služby

Podstatou systému ADMS je jeho schopnost rozpoznat a extrahovat nestrukturovaná data z jakéhokoliv obchodního dokumentu typu objednávka, faktura, reklamace atp., a z těchto dat vytvořit soubor typu JSON, potažmo z něj v případě faktur automaticky vytvořit soubor ISDOC.

JSON, tedy JavaScript Object Notation, je způsob zápisu dat (datový formát) nezávislý na počítačové platformě, určený pro přenos dat, která mohou být organizována v polích nebo agregována v objektech. Vstupem je libovolná datová struktura (číslo, řetězec, boolean, objekt nebo z nich složené pole), výstupem je vždy řetězec. Složitost hierarchie vstupní proměnné není teoreticky nijak omezena.

 

Zavolejte nám nebo napište – pomůžeme vám zvolit to správné řešení.

ADMS – Automatic Document Mining System

Document Mining System Flow

 Co je ISDOC?

  • „ISDOC (Information System Document) je formát elektronické fakturace v ČR, který definovala „Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat“ sdružení SPIS. Dne 16. října 2008 byla podepsána „Deklarace o společném postupu v oblasti řešení elektronické fakturace v ČR“. Tato deklarace vyjadřuje závazek jednotlivých výrobců ekonomických a ERP systémů (deklaraci podepsalo celkem 14 významných firem na trhu) vybudovat společný formát el.fakturace a do jednoho roku od jeho vyhlášení jej implementovat do svých komerčních řešení. Dalšími signatáři byli zástupci státu, jmenovitě ministr financí Miroslav Kalousek a náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček.
  • Výrobci ekonomických a podnikových systémů tedy nyní používají standardizovanou formu exportů a přijímání elektronických fakturačních zpráv, což umožňuje podnikům a institucím – uživatelům různých SW – mezi sebou vzájemně komunikovat.

          

 Použité technologie

                   

Spojení 144 systémů snížilo mzdové náklady na třetinu.

Kritická infrastruktura vyžaduje nejvyšší zabezpečení.

Doklady čte umělá inteligence.

Přidaná hodnota na hodinu práce z 200 Kč na 400Kč za 2 roky.

Od kontaktu přes objednávku a výrobu až po doručení bez jediného papíru.

Jak probíhá realizace projektů?

3
Diagnostika
  • Prvním krokem každého projektu je vstupní diagnostika, při které určujeme náročnost a cenu analýzy a mapujeme konkrétní cíle projektu
3
Analýza
  • Návrhu softwarového řešení ve firmě předchází důkladná analýza stávajícího stavu, jednotlivých procesů, jejich návaznosti a v neposlední řadě i již používaného softwaru a propojení jednotlivých aplikací
3
Návrh
  • Po zmapování stávajícího stavu a potřeb firmy navrhneme řešení přesně na míru vašim potřebám a vytvoříme první prototypový model
3
Vývoj
  • Na základě návrhu vytvoříme potřebná propojení mezi jednotlivými aplikacemi tak, aby spolu bezproblémově komunikovaly a umožňovaly hladký tok dat
3
Pilotní provoz
  • Před nasazením našeho řešení do ostrého provozu provádíme pečlivé testování pro opravu případných chyb a adaptaci na reálný provoz
3
Ostrý provoz
  • Otestované a odladěné řešení nasadíme do ostrého provozu. I v této fázi nadále sledujeme, zda vše funguje správně a bez problémů – jak na straně systému, tak na straně uživatelů
3
Servis a rozvoj
  • Nasazením produktu ve vaší firmě naše spolupráce nekončí. Samozřejmostí je zaškolení uživatelů i návazná péče. Jsme vám k dispozici, kdykoliv se vaše potřeby změní

SPOLUPRACUJÍ S NÁMI

... a řada dalších

Politika bezpečnosti informací

Naší snahou je zabezpečit kontinuitu podnikatelské činnosti, minimalizovat případné škody, předcházet bezpečnostním incidentům a deklarovat našim zákazníkům , obchodním partnerům, společníkům, zaměstnancům a široké veřejnosti schopnost společnosti efektivně ochránit informace a majetek vlastněný i svěřený v souladu s relevantními závazky, právními normami a dalšími specifickými požadavky. Za účelem prosazované této politiky je ve společnosti zavedený udržitelný systém řízení informací bezpečnosti podle ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017 a ISO/IEC 27018 jako neoddělitelná součást řízení společnosti a systém opatření zajišťujících připravenost společnosti plnit požadavky zákazníků v oblasti ochrany nám svěřených aktiv.

Více o naší politice bezpečnosti se dozvíte ZDE

ISO certifikáty si můžete zobrazit ZDE

 

We will contact you

Do you need to discuss your intention with an expert? Find out if the given service is suitable for your company or get answers to questions or a price quote?

Contact us:

telephone: +420 602 779 893
e-mail: contact@altairsolutions.cz

 

7 + 3 =

Call Now Button