softvérová infraštruktúra
A DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE

Integrácia nesúrodých systémov s maximálnym využitím ich potenciálu pre efektívnu prevádzku.

Microsoft Partner

Ponuka produktov a služieb z rodiny Microsoft je veľmi komplexná, široká a relatívne ťažko uchopiteľná pre veľkú väčšinu zákazníkov, ktorí produkty značky Microsoft využívajú či využívať plánujú.

Pre spoločnosť ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. je však práve Microsoft a jeho produkty hlavnou špecializáciou a vďaka tomu svojim obchodným partnerom zásadne uľahčuje život, zlepšuje chod firiem, šetrí čas a v mnohých ohľadoch vďaka správnemu použitia, nastavenie a integráciu s ostatnými, nielen Microsoft, nástrojmi zarába nemalé peniaze.

Digitálne automatizácie

Digitálny automatizácie je pre nás komplexné disciplínou, zahŕňajúce predovšetkým proces nájdenie cesty k zefektívneniu, zrýchlenie a skvalitnenie akýchkoľvek procesov, ich vzájomnému previazanie a schopnosti využiť nazbierané dáta tak, aby pracovala vo váš prospech.

Vy budete následne schopní na základe ich interpretácie robiť správne a informovaná manažérske rozhodnutia smerujúce okrem iného k zdravému rastu vašej organizácie a samozrejme tiež vyšším ziskom.

MOBILNÉ TECHNOLÓGIE

Štandardná ponuka mobilných riešení je v SR stále málo rozvinutou oblasťou vývoja. S výnimkou mobilných aplikácií pre inteligentné telefóny s balíčkom základných funkcií sa nedá bežne stretnúť s riešeniami, ktoré by plne využívali ako možnosťou samotných mobilných zariadení, tak softvér, ktoré tieto zariadenia používajú.

V podaní spoločnosti ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. sú mobilné aplikácie samostatnou vývojovú disciplínou, ktorá ponúka riešenie nielen pre chytré telefóny, ale aj pre nositeľnú elektroniku, od chytrých hodiniek, cez rôzne snímače a projektory, až po chytré panely pre použitie vo verejných priestoroch.

Hlavné benefity digitálnej automatizácie

ZRÝCHLENIA PROCESOV

Digitalizácia automatizuje vzájomne previazané činností. Tým zjednodušuje a zrýchľuje rad firemných procesov. Vstupná analýza tiež pomáha odhaľovať procesné chyby a eliminuje procesy, ktoré sú zbytočné.

Vedomá MANAŽÉRSKA ROZHODNUTIA

Kompletné a prehľadné manažérske reporty vychádzajúce z reálneho prostredia. Precízne analýza dát umožňuje zrýchliť, spresniť a overiť rozhodnutia vedúcich pracovníkov. Súčasne zvyšuje flexibilitu pri zavádzaní zmien a umožňuje vedomú prácu na zlepšenie výsledkov.
/

PLYNULÁ A EFEKTÍVNA VÝROBa

Jasné nastavenie procesov, reporting v reálnom čase, sledovanie ukazovateľov zásob, nákladov, výrobných kapacít atp., Priebežné vyhodnocovanie efektívnosti.

Bezpečnosť dát i know how

Digitálne stopa umožňuje sledovať, s ktorými nástrojmi a informáciami zamestnanci pracujú, ako s nimi nakladajú a aké zmeny robia. V rámci vyššej bezpečnosti dát sú možno rôzne obmedzenia prístupov aj hardvérových funkcií.
o

Štruktúrovanie dokumentov a dát

Elektronická správa dokumentov a spisová služba. Automatizácia životného cyklu dokumentov. Jednoduchá dohľadateľnosť podnikových informácií a dokumentov, dostupný prehľad o projektoch i zamestnancoch zodpovedajúcich za konkrétnu oblasť či projekt.

Efektívne využitie finančných aj ľudských zdrojov

Prehľad nákladov i výnosov a ich vzájomnej previazanosti až na úroveň jednotlivých pozícií v spoločnosti. Efektívnejšie plánovanie, rozdelenie a riadenie ľudských zdrojov.
g

Spoľahlivé a stabilné PROSTREDIA

Používané systémy sú jednoduché, ľahko ovládateľné, štandardizované pre užívateľov a dlhodobo udržateľné.
Z

Sebavedomý a dôveryhodný obchod

Vďaka komplexným a aktuálnym informáciám možno ľahko plánovať a riadiť obchodné činnosti organizácií, definovať cenovú politiku a úspešne plniť stanovené ciele.

Spojenie 144 systémov znížilo mzdové náklady na tretinu.

Kritická infraštruktúra vyžaduje najvyššiu zabezpečenia.

Doklady číta umelá inteligencia.

Pridaná hodnota na hodinu práce z 8 EUR na 16 EUR za 2 roky.

Od kontaktu cez objednávku a výrobu až po doručenie bez jediného papiera.

Ako prebieha realizácia projektov?

3
Diagnostika

Prvým krokom každého projektu je vstupná diagnostika, pri ktorej určujeme náročnosť a cenu analýzy a mapujeme konkrétne ciele projektu

3
Analýza

Návrhu digitálne automatizácie vo firme predchádza dôkladná analýza súčasného stavu, jednotlivých procesov, ich náväznosti a v neposlednom rade aj používaného softvéru a prepojenie jednotlivých aplikácií

3
Návrh

Po zmapovanie súčasného stavu a potrieb firmy navrhneme riešenie presne na mieru vašim potrebám a vytvoríme prvý prototypový model

3
Vývoj

Na základe návrhu vytvoríme potrebná spojenie medzi jednotlivými aplikáciami tak, aby spolu bezproblémovo komunikovali a umožňovali hladký tok dát

3
pilotná prevádzka

Pred nasadením nášho riešenia do ostrej prevádzky vykonávame starostlivé testovanie pre opravu prípadných chýb a adaptáciu na reálny prevádzku

3
ostrá prevádzka

Otestované a odladené riešenie nasadíme do ostrej prevádzky. Aj v tejto fáze naďalej sledujeme, či všetko funguje správne a bez problémov – ako na strane systému, tak na strane užívateľov

3
Servis a rozvoj

Nasadením produktu vo vašej firme naša spolupráca nekončí. Samozrejmosťou je zaškolenie užívateľov aj nadväzné starostlivosti. Sme vám k dispozícii, kedykoľvek sa vaše potreby zmenia

Spoločnosť ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. vznikla v roku 2015.

Od samého začiatku sa špecializujeme na digitálne automatizáciu vo všetkých oblastiach práce a podnikania. Naším cieľom je nachádzať cesty k zefektívneniu, zrýchlenie a skvalitnenie akýchkoľvek procesov, ich vzájomnému previazanie a schopnosti využiť nazbierané dáta tak, aby pracovala v prospech nášho partnera.

Nemenej významnou oblasťou nášho pôsobenia je zákazkový vývoj softvéru a mobilných technológií. Sme spoľahlivým partnerom firmám, ktoré chcú s pomocou digitálnych technológií zrýchliť výrobu, lepšie analyzovať dáta alebo zefektívniť predaj.

Hlavné sídlo firmy je v Olomouci (CZ).

SPOLUPRACUJÍ S NÁMI

... a řada dalších

Spolupracují s námi

… a řada dalších

Politika bezpečnosti informací

Naší snahou je zabezpečit kontinuitu podnikatelské činnosti, minimalizovat případné škody, předcházet bezpečnostním incidentům a deklarovat našim zákazníkům , obchodním partnerům, společníkům, zaměstnancům a široké veřejnosti schopnost společnosti efektivně ochránit informace a majetek vlastněný i svěřený v souladu s relevantními závazky, právními normami a dalšími specifickými požadavky. Za účelem prosazované této politiky je ve společnosti zavedený udržitelný systém řízení informací bezpečnosti podle ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017 a ISO/IEC 27018 jako neoddělitelná součást řízení společnosti a systém opatření zajišťujících připravenost společnosti plnit požadavky zákazníků v oblasti ochrany nám svěřených aktiv.

Více o naší politice bezpečnosti se dozvíte ZDE

ISO certifikáty si můžete zobrazit ZDE

 

KONTAKT

ALTAIR SOLUTIONS s.r.o.
Havelkova 90/6
779 00 Olomouc

IČO: 03742857
DIČ: CZ03742857

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
telefon: +420 602 779 893
e-mail: contact@altairsolutions.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 9624788001 / 5500
IBAN: CZ9555000000009624788001
BIC / SWIFT: RZBCCZPP

13 + 8 =

Call Now Button