ĎALŠIE SLUŽBY

Špecializujeme sa na komplexné riešenie, ale sme vám k dispozícii aj pre čiastkové úkony.

Reporting

Manažérsky reporting a ďalšie systémy pre aktuálny prehľad či komparáciu výkonových, výrobných, finančných a iných podobných dát sú neoddeliteľnou súčasťou procesu presného a rýchleho rozhodovania manažérov každého podniku.

Spoločnosť ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. dokáže nad systémami značky Microsoft vytvárať nespočet väzieb, grafických prehľadov a podmienených akcií, pre špecifické potreby svojich partnerov.

webové technológie

Webový vývoj spoločnosti ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. je relatívne širokou oblasťou pôsobenia firmy, lebo sú webové služby spravidla súčasťou každej zákazky, ktorá je a bola jej prostredníctvom realizovaná.

To sa samozrejme týka ako samostatných webových riešení pre významných klientov zo štátneho i súkromného sektora, tak riešenie, kedy je webová služba súčasťou väčšieho celku a slúži ako backend pre iné aplikácie, middleware alebo je inou nevyhnutnou súčasťou portálov pre fyzickú komunikáciu medzi systémom a ľuďmi.

databázové technológie

Práca s databázovými systémami, ak je požiadavkou na výsledok možnosť ďalšieho reálneho využitia archivovaných dát a procesov, je z pohľadu ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. predovšetkým ich previazanie a vzájomná synchronizácia.

Takéto systémy sú následne plne pripravené na zapojenie do procesu digitalizácie podnikov a organizácií v zmysle automatizácie prevádzky či pripravenosti k širokým možnostiam manažérskeho reportingu.

DMS

Dokument management systém je v podaní spoločnosti ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. samostatnou disciplínou, využívanú aktuálne predovšetkým zákazníkov z radov štátnych a pološtátnych inštitúcií či partnerov disponujúcich rozsiahlymi štruktúrami podriadenými záväzným metodikám schvaľovacích či iných procesov či už podľa súčasných zákonných noriem či dlhodobo nastavených vnútropodnikových predpisov.

Systémy práce s dokumentmi, ktoré ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. produkuje, sa vyznačujú vysokou mierou automatizácie na digitálne úrovni vďaka silnému tlaku na integráciu vnútri aj mimo systému.

integrácia

Typicky jednou z opomíjenějších, ale pravděpodobně zároveň nejdůležitějších schopností společnosti ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. je schopnost vytvářet middleware mezi různými systémy a databázemi.

Byť jde o na první pohled standardně vyvíjené a užívané technologie, je velký rozdíl mezi jednoduchou programovou api a skutečným databázovým mostem pro agregaci a transformaci dat.

financie

Veľmi zaujímavou oblasťou pôsobenia spoločnosti ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. je schopnosti auditovať, integrovať a navrhovať samostatné systémy pre riadenie finančných tokov firiem a spoločností.

Medzi referencie firmy patria ako kompletne vyvinuté účtovné a daňové systémy, tak i vývoj mobilných EET pokladní či riešenie užívateľských prostredie pre iné fakturačnú aplikácie.

Veľkou devízou spoločnosti Altair Solutions s.r.o. v rámci tejto oblasti sú vlastné certifikovaní daňoví poradcovia, ktorí sa na vývoji týchto systémov podieľajú a zaisťujú praktickú aj legislatívne správnosť nastavenia funkcií aj užívateľského prostredia systému.

 

Spojenie 144 systémov znížilo mzdové náklady na tretinu.

 

 

Kritická infraštruktúra vyžaduje najvyššiu zabezpečenia.

 

 

Doklady číta umelá inteligencia.

 

 

Pridaná hodnota na hodinu práce z 8 EUR na 16 EUR za 2 roky.

 

 

Od kontaktu cez objednávku a výrobu až po doručenie bez jediného papiera.

 

Reporting

Manažérsky reporting a ďalšie systémy pre aktuálny prehľad či komparáciu výkonových, výrobných, finančných a iných podobných dát sú neoddeliteľnou súčasťou procesu presného a rýchleho rozhodovania manažérov každého podniku.

Manažérsky reporting a ďalšie systémy pre aktuálny prehľad či Spoločnosť ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. dokáže nad systémami značky Microsoft vytvárať nespočet väzieb, grafických prehľadov a podmienených akcií, pre špecifické potreby svojich partnerov.

Výsledné systémy vie synchronizovať a projektovať aj dáta rozličných zdrojov mimo platformu Microsoft (účtovné systémy, CRM, ERP, webové služby, cudzie databázy) tak, že sa dá pri manažérskom rozhodovaní vychádzať zo skutočného aktuálneho i historického stavu organizácie ako celku, aby bolo nutné spracovávať časovo i finančne náročné audity.

Reporting je postavený na technológii:

 • Power BI
  – Certifikovaní špecialisti
  – Gold Partner: Data platform – Big Data option

webové technológie

Webový vývoj spoločnosti ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. je relatívne širokou oblasťou pôsobenia firmy, lebo sú webové služby spravidla súčasťou každej zákazky, ktorá je a bola jej prostredníctvom realizovaná.

To sa samozrejme týka ako samostatných webových riešení pre významných klientov zo štátneho i súkromného sektora, tak riešenie, kedy je webová služba súčasťou väčšieho celku a slúži ako backend pre iné aplikácie, middleware alebo je inou nevyhnutnou súčasťou portálov pre fyzickú komunikáciu medzi systémom a ľuďmi.

Zaujímavou skúseností z oblasti vývoja webových technológií je napr. Riešenie frontend aj backend globálneho portálu pre obchodovanie s chemickými látkami na princípe burzy.

Špecialisti Altair Software s.r.o. ovládajú technológie:

 • ASP.NET
 • JAVA EE
 • PHP
 • Angular
 • React
 • Node.js
 • HTML5, CSS
 • Javascript
 • Azure apps
 • Relay services
 • Soap
 • REST API

databázové technológie

Práca s databázovými systémami, ak je požiadavkou na výsledok možnosť ďalšieho reálneho využitia archivovaných dát a procesov, je z pohľadu ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. predovšetkým ich previazanie a vzájomná synchronizácia.

Takéto systémy sú následne plne pripravené na zapojenie do procesu digitalizácie podnikov a organizácií v zmysle automatizácie prevádzky či pripravenosti k širokým možnostiam manažérskeho reportingu.

Špecialisti spoločnosti ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. dokážu zložité databázové štruktúry týmto spôsobom a s víziou budúceho rozvoja nielen od začiatku prakticky navrhnúť a implementovať, ale tiež prevziať a optimalizovať komplikované databázy tretích strán, vrátane možnosti vyťažiť archivované údaje a vykonať ich migráciu na nové platformy.

Špecialisti Altair Soflutions s.r.o. ovládajú technológie:

 • Oracle
 • Microsoft SQL Server
 • MySQL
 • MariaDB
 • AzureDB
 • LotusNotes
 • FoxPro
 • MS Access
 • PostgreSQL

dms

Dokument management systém je v podaní spoločnosti ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. samostatnou disciplínou, využívanú aktuálne predovšetkým zákazníkov z radov štátnych a pološtátnych inštitúcií či partnerov disponujúcich rozsiahlymi štruktúrami podriadenými záväzným metodikám schvaľovacích či iných procesov či už podľa súčasných zákonných noriem či dlhodobo nastavených vnútropodnikových predpisov.

Systémy práce s dokumentmi, ktoré ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. produkuje, sa vyznačujú vysokou mierou automatizácie na digitálne úrovni vďaka silnému tlaku na integráciu vnútri aj mimo systému, majú najvyššiu dostupnú úroveň zabezpečenia ako z pohľadu šifrovanie dát, tak kontroly prístupov a práce s dokumentmi, vrátane archivácie kompletnej histórie každého dokumentu, to všetko prístupné z užívateľsky nenáročného prostredie pre všetky úrovne prístupu a so schopnosťou pojať takmer neobmedzené množstvo dát.

DMS řešení od Altair Solutions s.r.o. jsou postavena na technologii:

 • SharePoint

integrácia

Typicky jednou z opomíjenějších, ale pravdepodobne zároveň najdôležitejších schopností spoločnosti ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. je schopnosť vytvárať middleware medzi rôznymi systémami a databázami.

Hoci ide o na prvý pohľad štandardne vyvíjané a používané technológie, je veľký rozdiel medzi jednoduchou programovú api a skutočným databázovým mostom pre agregáciu a transformáciu dát, disponujúcim dostatočnou mierou zabezpečenia a šifrovanie, komunikujúcim sa úplne nesúrodými databázovými systémami vnútri aj mimo prostredia klienta, schopným automatizovaného auditovanie dát či štruktúry podmienených akcií nad špecifické spracovanie a pripraveného na viacúrovňovou manažérsky reporting.

To vše jako součást širší digitalizace organizačních procesů v rámci on-premise nebo cloudového řešení od ALTAIR SOLUTIONS s.r.o.

Špecialisti Altair Solutions s.r.o. využívajú technológie:

 • BizTalk Server
 • Logic Apps
 • Azure Data Warehouse
 • Azure Data Factory
 • Microsoft Flow
 • AnyPoint
 • Scribe

financie

Veľmi zaujímavou oblasťou pôsobenia spoločnosti ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. je schopnosti auditovať, integrovať a navrhovať samostatné systémy pre riadenie finančných tokov firiem a spoločností.

Medzi referencie firmy patria ako kompletne vyvinuté účtovné a daňové systémy, tak i vývoj mobilných EET pokladní či riešenie užívateľských prostredie pre iné fakturačnú aplikácie.

Veľkou devízou spoločnosti ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. v rámci tejto oblasti sú vlastné certifikovaní daňoví poradcovia, ktorí sa na vývoji týchto systémov podieľajú a zaisťujú praktickú aj legislatívne správnosť nastavenia funkcií aj užívateľského prostredia systému.

Investor teda dostane do rúk produkt, ktorý je ihneď pripravený na splnenie zákonných certifikáciou a reálne spustenie v ostrej prevádzke.

Spojenie odborov a technológií od Altair Solutions s.r.o.

 • MS Dynamics 365 For Finance and Operations

Finančné audity:

 • Daňoví poradcovia
 • Finančný konzultanti
 • Certifikovaní účtovný

We will contact you

Do you need to discuss your intention with an expert, find out if the service is suitable for your company, get answers to questions or a quote?

Contact us at: 

phone: +420 602 779 893
email: contact@altairsolutions.cz

 

3 + 1 =

Call Now Button